Ziemia naszych przodków

Ludność Podkarpacia jest przywiązana do ziemi. Wielu wyjeżdża za granicę, bowiem to region o wysokim bezrobociu. W przeszłości chłopi tracili ziemie. Nie umieli pisać. Będąc pod wpływem alkoholu podpisywali dokumenty, w których zrzekali się praw do ziemi ojców. Musi potem odkupić ziemię, bowiem w sądzie nie byli w stanie udowodnić, iż ziemia została im odebrana podstępem. Pierwsza fala emigracji miała miejsce w okresie międzywojennym, kolejna po II wojnie światowej, ostatnia w latach 80. XX w. Głównym celem emigracji były USA, rzadziej zachodnia Europa. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wielu wyjechała w większości osób wieku 18-25 lat.
Wielu wyjeżdża, większość jednak wraca. Pracują zagranicą, by zarobić na mały domek, zazwyczaj blisko rodzinnego domu. Nawet jeśli wyprowadzają się gdzieś dalej, po czasie wracają. Przywiązanie do ziemi i rodziny jest ważniejsze, niż inne czynniki. Nigdzie nie czują tak dobrze, jak w rodzinnych stronach. Nikt ich nie zrozumie tak, jak rodzina.