Praca w polu

Kiedyś dzieci w szkołach dostawały wolne, by mogli pomóc rodzicom wykopać ziemniaki. Ci, którzy nie posiadali własnej ziemi, byli delegowani do pomocy w określonym gospodarstwie. W późniejszym okresie zaprzestano tej praktyki. Rozwijał się przemysł. Ludzie wyjeżdżali ze wsi do wiadomości Rumia miast. Propaganda odgrywała mniejszą rolę, nikt bowiem nie miał już złudzeń, co do ustroju, …