Dolina Lotnicza

W Polsce południowo- wschodniej powstała Dolina Lotnicza. W 2003 r. firmy z regionu utworzyły Stowarzyszenie, którego głównym zadaniem było rozwój branży lotniczej. W tej chwili stowarzyszenie tworzy ponad 90 podmiotów. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia, niezbędna jest rekomendacja, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. Oznacza to nie tylko współpracę firm z branży lotniczej, ale współprace biznesu z nauką. Politechnika Rzeszowska kształci przyszłych pilotów, inne firmy współpracą z uczelnią, oferując studentów możliwość praktyk, a później zatrudnienia.
To kontynuacja prawie 100 - letniej tradycji. Jest to na stworzenie i rozwój gałęzi przemysłu, która zapewni wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. To szansa rozwoju Polski "B", czyli zwiększenie potencjału regionu, zmniejszenie bezrobocia i wzrost zarobków. Dzięki zmniejszeniu wysokości podatków, nowo powstałe firmą mogą większą część zysku przeznaczyć na inwestycje i zakup nowoczesnych technologii.